Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 29 april 2015

Legobygge

Idag har flera barn byggt med smålego i timmar! De samarbetar, resonerar hur de ska bygga, jobbar sig fram till lösningar på  olika problem som dyker upp och ger varandra hjälp och idéer. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar