Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 21 april 2015

Masker

Med inspiration av vår duktiga vikarie har flera barn på både svampen och kotten tillverkat sina egna kattmasker. Under tillverkningen tränar barnen sin finmotorik: att rita av/rita runt en mall, klippa längs linjer, mäta hur långt resårsnöre som behövs, rita detaljer (morrhår och nos).
Maskerna är också en stor inspiration till barnens fantasilek!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar