Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 22 april 2015

Svampenbarnens släktträd

I vårt temaarbete om våra rötter börjar nu många barn bli färdiga med sina släktträd och efter hand sätter vi upp dem på väggen i köket. Vi har pratat om familjen och barnen har ritat "här är jag" och sina familjer. De har berättat om sin sida i familjepärmen och vi har pratat om våra rötter samt vad ett släktträd är och alla barn har målat sitt eget träd. Tack till alla föräldrar för all info och bilder ni bidragit med! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar