Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 15 april 2015

Svampens entré tillfälligt stängd!

Pga ombyggnationen på gården måste vi stänga Svampens entré en tid framöver. 

Alla använder Kottens entré istället! 

Var vänliga och använd skoskydd för att minimera smuts i barnens innemiljö!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar