Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 23 april 2015

Våra växter

Barnen turas om att vattna lönnen samt lingon och blåbärsriset vi planterade i höstas. De är noga med att vi inte får glömma bort att ge växterna vatten och har lärt sig att det tillsammans med ljus och sol gör att våra växter blir större och mår bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar