Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 5 maj 2015

Bilprojekt

Nu har vi påbörjat vårt nya "bilprojekt". Vi ska jobba tillsammans med att bygga en miljö till billeken på förskolan och vägbygget är igång......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar