Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 25 maj 2015

Bowling

Vi har tillsammans med barnen börjat göra en bowlingbana. Vi har jobbat med matte, genom att mäta vätska och lista ut hur mycket som behövs i flaskorna för att käglorna ska välta. Barnen har också fått prova sig fram med placeringen av flaskorna, hur de bäst ska ställas upp för att alla ska kunna ramla vid en stöt. Mycket samarbete och turtagning! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar