Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 19 maj 2015

Tecken i förskolan

    "STÄDA"

    "SITTA"

    "TYST"

Vi kommer börja att använda oss av tecken som stöd här på förskolan och i veckan har barnen fått lära känna några tecken som ofta används i våra dagliga rutiner. De tecken som vi har övat på under veckan är tecknen för toalett, lyssna, tyst, sitta, gå ut, städa och sjunga. 

Att språk och lärande hänger ihop vet nog många men att även språk och identitetsutveckling går hand i hand är kanske inte lika välkänt. Vi vill ge alla barn möjlighet att uttrycka sig och genom att jobba med tecken i förskolan främjas alla barns språkutveckling. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar