Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 14 augusti 2015

Mönster

Nu har vi börjar jobba med vårt nya tema "mönster". Barnen gör olika mönster med Plus Plus. Fantasi och matematik, det gäller att tänka ut vilken färg som ska komma härnäst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar