Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 23 september 2015

Kottarna målar naturmaterial.

Förra veckan var vi i skogen och samlade naturmaterial som vi ska använda i temaarbetet.
Barnen önskade att få måla kottarna och pinnarna. Vi valde fyra färger. Gult, rött blått och grönt.
Sen skulle lika antal kottar/pinnar målas i varje färg.

En aktivitet där vi tränade på matematik i form av räkning och sortering.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar