Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 21 september 2015

Mönster av wettex

Idag jobbar vi med mönster/ matematik där vi använder oss av olika former gjorda av wettextrasor. Lätt och smidigt material att lägga mönster och motiv med. Mycket bygg och samtal mellan barnen under tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar