Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 22 oktober 2015

Associationer

Vi jobbar med mönster/värdegrund genom associationer. Vad ser jag i bilden/mönstret? Inget är rätt eller fel, vi ser alla olika saker. Kanske ser jag också det kompisen ser eller någonting annat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar