Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 14 oktober 2015

Glasburkar

Hej igen. 

Vi har fått detaljer angående glasburkarna. Höjden ska vara 10-15 cm, diametern 6-9 cm. Eftersom barnmatsburkar lätt välter får vi inte använda oss av sådana.

Tack för de glasburkar vi redan har fått in!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar