Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 20 november 2015

Kreativta barn- Miniröris

Idag efter läsningen var det några barn som brände av ett minirörispass efter barnens önskemål.
När passet började lida mot sitt slut och pedagogen behövde gå på rast fick barnen i uppdrag att tillsammans ansvara för att ensamma genomföra de sista rörelsesångarna och avslappningen.
Detta fixade barnen med bravur. Det var spännande att få titta på instruktionsplanschen! 

Barnen kom på att de kunde göra "egna miniröris" alltså egna instruktionsplanscher!


Den ursprungliga instruktionsplanschen.


Barn 5 år: vågor, snurra, spreta, klappa, spreta och hoppsnurra!


Barn 5 år: Det är en sol, då ska man sträcka armarna upp som en sol!


Barn 5 år: Jag har också gjort klappa händerna! 

NU MÅSTE VI TESTA DEM!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar