Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 12 november 2015

Leksaksdag

Idag har vi efter barnens önskan leksaksdag på Enbäret. Barnen har visat sina leksaker och berättat för varandra en i taget om  vad de tagit med. Vi fick veta vad sakerna var till, om de kunde göra något och om de hade ljud? När alla berättat fick de se på och leka med varandras saker!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar