Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 2 november 2015

Skapande

Efter lunch ville barnen fortsätta att måla våra nya byggrör. Alla barn ville måla samtidigt! Vi satte på musik under tiden och hade en mycket trevlig stund! Spännande att utforska flaskfärgen, måla på sina händer, på duken och på rören. Hur mycket behöver man ta? Din är tjock, det är inte min. Den är tunn då! Eftersom det var så många barn som malde vid en liten yta fick de träna på att lyssna och ta hänsyn till varandra.

Under tiden tillverkades det också en ny deg. Är det extra roligt att dega någon gång så är det just när den är helt ny och varm!


"Stjärna!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar