Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 9 november 2015

Vi målar med olika tekniker.

Idag har vi målat med två olika tekniker, sockermålning och spegelteknik. Många spännande abstrakta mönster skapades. Vad kan vi se i bilderna, bollar och vingar var två exempel på vad barnen kunde se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar