Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 15 januari 2016

Konstruktion och Motorik

När man inte längre får hoppa över en vuxnes ben, då får man va lite finurlig och tänka till hur man kan bygga ett nytt hinder. Barnet använde vårt byggmaterial och gjorde en konstruktion vi tidigare inte har sett. Ett hinder! Och så flera...
Den spännande konstruktionen drar till sig flera barn. De hoppar över, först ett litet hopp över ett, sedan skjuter de ihop flera hinder till ett längre. Banan kan anpassas för alla förmågor och utmanar alla barnen. De tränar på turtagning, samarbete (när någon river ska det byggas ihop tillsammans), grovmotorik och Matematik (rumsuppfattning).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar