Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 12 januari 2016

Mellanmålsmatematik!

Idag lärde vi om matematiska begrepp på mellanmålet. Två barn skulle dela på ett knäckebröd. Ett av barnen delade och gav bort ena biten. "Men det är inte en halv?!" "Men titta! Hur mycket är det då?" Knäckebrödet hade delats i en fjärdedel och tre fjärdedelar.

För att illustrera delade vi ett nytt knäcke, först i två halvor och sedan halvorna en gång till. Nu fanns det fyra fjärdedelar! Vi tittade på hur 1/4 ser ut och på hur 3/4 ser ut. Vi såg också att 2/4 blir en halv! Spännande. Vi kom fram till att det ena barnet fick 3/4 av knäckebrödet och det andra barnet fick den resterande fjärdedelen.

Men vad händer om vi delar alla fjärdedelar yttligare en gång? " Det blir ju åtta" nu var det mycket spännande att jämföra åttondelar med fjärdedelar. Hur många blir 4/8? "Jo, två fjärdedelar" "och det är en halv!"

" Jag vill ha en åttondelsknäcke!... Å skicka osten nu!... Men jag vet ju inte hur man gör en åttonost...!" :-)
Spännande med mellanmålsmatematik! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar