Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 2 februari 2016

5-årsgrupp samt skapande med färger!

Idag gick 5-årsgruppen gick till skogen. Det var första träffen för terminen, från och med nu  kommer gruppen att träffas på tisdagarna tillsammans med Rönnbäret.  Vi andra jobbade med skapande. Barnen turades om att måla med de olika grundfärgerna och skickade dem sinsemellan. Fritt skapande, turtagning och samarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar