Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 4 februari 2016

5-årsgruppen

För att starta terminen lite mjukt, blev det som tidigare nämnts en promenad till skogs tillsammans med Rönnbären. Förutom fri lek, klättra i träd och bygga koja, bekantade barnen sig igen efter uppehållet. Vi pedagoger fick då möjligheten att höra om barnens förväntningar, önskemål om aktiviteter samt vad de vill lära sig denna termin. Med allt detta i åtanke kan vi kort säga, att vi har som avsikt att fylla deras ryggsäckar med såväl praktiska som teoretiska verktyg, förberedande inför de kommande skolåren.Bygga, samla och konstruera fick direkt barnens intresse att skapa något gemensamt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar