Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 9 februari 2016

Sköldar

 När 5-årsgruppen åkte iväg på förmiddagen, jobbade de barn som var kvar på Svampen med projektarbete. Vi tryckte sköldar med potatistryck. Det blev olika mönster och färgkombinationer på alla sköldarna. Ett projekt som kommer att fortsätta!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar