Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 7 mars 2016

Skogsförmiddag

Idag gick vi alla på Svampen till skogen. Barnen fick i uppdrag att leta efter en bro till vår sagolåda "Bockarna Bruse" samt en sten att tillverka ett troll av. Vi hittade en sten men måste leta vidare efter vår bro. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar