Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 28 april 2016

Skräpplockare!

Idag var några barn från Svampen iväg och plockade skräp i området kring Enbäret och uppe i skogen. Vi hittade massor med skräp som vi sorterade och kastade i vårt miljörum. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö98/10.)Vi hittade också ett trevligt vårtecken, vitsippor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar