Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 12 maj 2016

Bygg och konstruktion utomhus

Underbar dag med projekt byggnation. Ett litet parkeringshus blev till gemensam konstruktion. 
-ett slott! 


Vi turas om och samarbetar! Hur högt kan det bli? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar