Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 20 maj 2016

Info till våra föräldrar.

Vi vill be er att inte fotografera barnen på vårfesten, pga att vissa barn inte får vara med på foton i förskolan. Ert eget barn går naturligtvis bra om ni fotograferar!Vi vill också uppmana er att svara på föräldraenkäten som mailats ut. Det är viktigt för oss att ta del av era åsikter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar