Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 20 maj 2016

Levande varelser och vårdande egenskaper!

Det regnade i morse och i det fuktiga gräset under buskarna hittade vi fyra sniglar.
Vi har döpt dem och är varsamma om dem eftersom det är levande varelser. Vi har gett dem gräs att äta.... Det är spännande med deras antenner, men vart sitter ögonen?
Det ska vi ta reda på!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar