Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 3 maj 2016

Magisk deg!

  Idag har gula och gröna gruppen på Svampen upplevt och lärt om olika konsistenser genom potatismjöl/vatten. Det blev en magisk deg som var både fast och flytande på samma gång.Kommentarer av barnen: 
- Nu blir det som kladd!
- Nu blir det hårt!
- Det känns bra!
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för samt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. / Lpfö98/10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar