Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 27 september 2016

Tema mönster


I vårt tema har barnen på Kotten, genom vad de gjort under sommaren,  kommit in på fiskar och mönster. De har tittat på bilder av fiskar som de målat av samt hittat på egna mönsterfiskar. Nu vill vi spinna vidare på det och jobba med ämnet framåt. " Havets mönster" !


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar