Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 19 oktober 2016

Mandalas

Idag har några barn mellan 3 och 5 år blivit utmanade i att skapa egna Mandalas. Mandalas förekommer på förskolan i form av fylla-bilder som består av ett återkommande mönster i en cirkel.


Idag plockade vi fram runda bordstabletter och olika material för att kunna lägga en egen Mandala.
Hur kommer barnen hantera mönstret i en cirkel? Kommer de se symmetrin? 


"Pinne å så kapsyl, pärla snäcka å så pinne igen"

Barnen började lägga mönster med få material men avancerade och utvecklade hela tiden sitt mönster. De flesta barnen la symmetriska mönster men reflekterar inte verbalt över det återkommande mönstret.När den fria leken tar vid efter läsvilan vill några barn av de som deltog lägga Mandalas igen. Man kan redan här se att barnen tar sig an sin uppgift med större självförtroende än första gången. Nu är idéerna många och snabba! Kanske kan de också få tillfälle att inspirera och introducera Mandalas för någon kompis?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar