Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 27 oktober 2016

Ommålning hos oss v.44!

Nu ska vi få fint här hos oss på Enbäret! Under nästa vecka, 44, kommer Kotten att få ommålat på väggarna och all verksamhet kommer att ske på Svampen. Det kommer att bli trångt och säkert rörigt men vi får alla hjälpas åt och tänka på hur fint det kommer att bli då det blir färdigt. När det är klart på Kotten blir det Svampens tur! Det kommer alltså att vara helt stängt på Kotten nästa vecka och alla barnens saker /tillhörigheter kommer att vara på Svampen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar