Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 4 oktober 2016

Vattenlek

 Nu när vi startat upp projekt fiskar / mönster, så leder det oss naturligtvis till vatten! Idag har våra 1 och 2 åringar haft vattenlek. Det var spännande att se vad som hände då man hällde vatten i vattenhjulet, när vattnet rann genom silen och att få hälla och leka med vattnet på olika vis.


Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och teknik, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Lpfö 98/10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar