Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 9 december 2016

Luciamorgonen!

Välkomna på luciamorgonen på tisdag. Som vi skrev i det tidigare inlägget träffas vi kl. 7.15 och sjunger tillsammans kl. 7.30. Övrig info se det inlägget. Någon närvarolista kommer vi inte att sätta upp. OBS att ingen fotografering är tillåten mer än på sitt eget barn.
VÄLKOMNA!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar