Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 16 december 2016

Vinterkräksjukan!


Nu är vi inne på fjärde veckan med nya fall av kräkningar och dåliga magar!

För att Era barn, Ni själva och Vi pedagoger ska få vara friska till jul gäller nu följande:

Blir någon i familjen sjuk (syskon, föräldrar etc.) måste ni vara hemma, 48h efter sista symtom! 

Man ska alltså stanna hemma minst två dygn efter att man blivit helt symtomfri från både kräkningar och diarré. 

Man kan sprida smitta under flera dygn efter att man tillfrisknat, därav anledningen till att det är viktigt att stanna hemma efter att du blivit frisk och inte besöka förskolan!
 

OBS!!! VAR NOGA MED GOD HANDHYGIEN. Tack

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar