Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 27 mars 2017

Leksaksdag!

Hallå alla! 

På onsdag nu den 29e mars är den Leksaksdag för alla på Enbäret!
Hjälp era barn att välja ut En leksak att ta med till förskolan, som de vill visa upp och berätta om :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar