Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 13 mars 2017

Påminnelse!

Hej alla föräldrar på Enbäret!
Vi vill påminna er om att svara på föräldraenkäten vi mailat ut. Det är viktigt att få alla era åsikter, så svara innan det blir försent. Tack! 😊

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar