Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

fredag 24 mars 2017

Veckan på Enbäret.

Veckan började med kompetensutvecklingsdag för pedagogerna. På eftermiddagen var vi på brandutbildning tillsammans med förskolan Rönnbäret. Vi fick både teoretisk och praktisk utbildning.


På tisdagen "rockade vi sockorna" för att uppmärksamma att olika är bra. 

 

Under veckan har Kotten varit iväg och letat efter vårtecken/vårmönster samt spår i naturen.


Kompisgruppen var i skogen och jobbade med matematik. Barnen fick jobba tillsammans i två grupper, där det gick ut på att se ett mönster som var utlagt och därefter samarbeta med att återskapa samma mönster från minnet. Hur många kottar och pinnar var det? Hur låg de?Svampen har fortsatt med sitt bilbygge. De flesta har byggt färdigt sina bilar och är snart tävlingsklara!


Vår vecka avslutades med ett populärt besök av polisen. Det var en förälder hos oss som kom och visade upp polisbilen till allas förtjusning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar