Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 30 augusti 2017

Viktiga datum

14 september kommer fotografen hit och tar gruppbild. Vi vill att barnen är här senast 8.45. De barn som är lediga är kvar tills fotograferingen är klar. Vi har bestämt att inga föräldrar närvarar under fotograferingen.

25 september föräldramöte klockan 17.30 mer info kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar