Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 28 september 2017

Dammen

Idag har en grupp barn varit uppe vid dammen vid Solberga. Det var inte mycket vatten kvar i dammen, men många andra saker som inte borde vara där. Vi pratade om vart vattnet kan ha tagit vägen och om alla saker vi såg slängda där. Därefter gick vi vidare på vattenjakt Hästrundan och genom skogen tillbaka till Enbäret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar