Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 17 oktober 2017

Vattenjakt och lekpark

Idag har en grupp med barn från båda avdelningarna varit iväg på promenad där vi bla letade efter vattenpölar. Vi letade efter olika saker att lägga i vattnet för att se om det skulle flyta eller sjunka. Vi hittade pinnar, löv och stenar som vi provade att lägga i vattnet. Vi hittade även skräp i naturen och barnen var snabba med att tala om var skräpet borde vara: i papperskorgen! Vi avslutade med att gå till en lekpark. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar