Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

onsdag 21 mars 2018

Rocka sockor!

Idag  rockar vi sockorna här på förskolan, för att uppmärksamma att olika är bra . Vi lyssnade på rocka sockorna sången på Kotten och pratade om att olika är bra och om allas lika värde.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar