Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

torsdag 8 mars 2018

Rötter!

Barnen har ställt frågan, hur långa blir rötterna på ärtorna? För att få svar på detta har vi i veckan planterat en ärta i tre st burkar. När de slagit rot och växt sig stora, ska vi dra upp växterna och mäta rötterna, för att få fram svaret på frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar