Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 13 mars 2018

Vårdnadshavarenkäten

Hej!
Vi vill påminna er om att svara på enkäten som gått ut tidigare på mailen. Det är viktigt för oss att få in svar från så många som möjligt, så vi kan ta del av era åsikter. Ett svar per barn. Tackar på förhand! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar