Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

tisdag 20 mars 2018

Vi planterar blommor.

Vårt planteringsprojekt på Kotten fortsatte idag med plantering av blomfröer. Hur ska vi göra?  Hur mycket jord och vatten behövs? Hur kommer blommorna att se ut sen? Många frågor under tiden. Efter planterandet ritade alla barnen hur de tror att blommorna kommer att se ut när de vuxit upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar