Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 14 maj 2018

Matematik

Idag gick en grupp från Kotten och Svampen till skogen för att ha matematik där. Vi tränade samarbete genom att samarbeta två och två med övningar. Det gällde att samla rätt antal kottar samt pinnar och med dem återskapa ett mönster från minnet, efter att ha tittat en kort stund på mönstret man skulle avbilda.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar