Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 11 juni 2018

Bamseloppet

Idag hade vi vårt Bamselopp här på Enbäret.
Barnen sprang i tre grupper och alla fick medalj och Bamseskylt vid målgång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar