Välkommen till Enbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en enhet med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av. I och med att vi är en stor enhet med en mångfacetterad verksamhet kan vi förverkliga och utveckla forskning och organisationen på ett bra sätt.

Sidor

måndag 6 augusti 2018

Hej! Hoppas att alla haft en skön och avkopplande sommarledighet. Vi vill upplysa om att vi kommer att ha två kompetensutvecklingsdagar under hösten, den 2 och 3 oktober. Mer information om dessa dagar kommer senare i augusti. Med vänlig hälsning, pedagogerna på Enbäret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar